Transceiver optyczny, co to jest?


Transceiver optyczny to inaczej moduł lub wkładka. Są to niezwykle istotne urządzenia, które znajdują powszechne zastosowanie w szeroko rozumianym przesyłaniu danych na znaczne odległości. Pozwalają na konwersję, a także transmisję sygnałów.

 

Z czego składa się transceiver?

Ta technika światłowodowa z jednej strony ma nadajnik, z drugiej – odbiornik. To oznacza, że dla prawidłowego funkcjonowania modułu niezbędne są dwie końcówki, z których jedna będzie odpowiedzialna za przesyłanie danych, druga – za ich odbiór.

 

Metoda działania wkładki

Aby działania transmitera było możliwe, w jego skład muszą wchodzić dwa elementy, które umożliwią przesłanie i odbiór danych. Z jednej strony układu znajduje się nadajnik, który odebrany sygnał elektryczny przetwarza na na optyczny. Może to uczynić dzięki urządzeniu, które przerabia światło na informację (na przykład przy wykorzystaniu lasera diodowego). Tak przetworzone światło jest przekazywane przez łącznik na zewnątrz, aby na końcu zostać przesłanym do odbiornika. Tam zachodzi proces odwrotny do tego, który ma miejsce w nadajniku: wiązka światła jest przetwarzana na elektryczny sygnał. Ten z kolei może być zamieniony na właściwą informację.

 

Źródła światła dla tranceivera

Dla optymalnego działania wkładek, konieczne jest dobre źródło światła, umożliwiające przesłanie informacji. Można wyróżnić aż cztery powszechnie wykorzystywane źródła światła:

– LEDowe diody,

– lasery DFB,

– lasery FP,

– lasery VCSEL.

Diody LEDowe cechuje większy rozmiar i znacznie niższa siła w porównaniu ze wszystkimi wyżej wskazanymi rodzajami laserów. Sprawdzają się głównie w światłowodach wielomodowych. Lasery z kolei – są powszechnie wykorzystywane w światłowodach jednomodowych. Dodatkowo, diody emitują szeroką wiązkę światła, która może doprowadzać do zniekształcania informacji. Każdy z laserów ma inną grubość wiązki, ale mimo wszystko nadal są one węższe niż w przypadku diod. Z tego względu, to lasery są preferowanym w wielu światłowodach źródłem światła.