Taśma ostrzegawcza zabezpiecza zagrożony teren


Zapewnienie bezpieczeństwa jest najważniejszym zadaniem w kryzysowych sytuacjach. Dlatego w przypadku wszelkiego rodzaju nagłych zdarzeń, zagrożony teren ogradzany jest specjalnymi, często odblaskowymi, taśmami.

Taśmy ostrzegawcze – kiedy należy ich używać?

      Taśmy stosowane są, gdy zachodzi konieczność wyodrębnienia i oznaczenia jakiegoś zagrożonego terenu lub miejsca. Taśma ostrzegawcza do gazu, może być użyta do wskazania miejsca przechowywania butli gazowych.

      Biało-czerwona taśma, często pojawia się do otoczenia niebezpiecznego dołu w ziemi lub terenu zagrożonego przez osuwające się z góry odłamki.

      Ostrzegawczą taśmą często okleja się skrzynie, w których przewożone są ładunki niebezpieczne lub wrażliwe na uszkodzenia.

Kto zabezpiecza teren taśmą?

      Jeśli dochodzi do wypadków lub nagłych zdarzeń, na przykład zawalenia budynku lub ulatniania się gazu, teren powinien być zabezpieczony przez powiadomione służby. Najczęściej pierwsza na miejscu jest w takich przypadkach straż pożarna lub policja. Strażacy i policjanci muszą dokładnie sprawdzić teren i szybko odpowiednio go oznaczyć.

      Taśma ostrzegawcza do gazu lub biało-czerwona, idealnie nadaje się do widocznego i zrozumiałego dla wszystkich oznaczenia zagrożonego obszaru. Jest to, niezwykle ważne, aby na teren wypadku nie mogły dostać się osoby postronne. Niestety, bardzo często ludzie kierowani zwykłą ciekawością, narażają swoje zdrowie oraz zdrowie strażaków lub policjantów.

      W przypadku problemów z instalacją gazową, na miejsce zdarzenia wzywane jest pogotowie gazownicze. W takich sytuacjach teren zostaje otoczony taśmą w kolorze żółto-czarnym, zazwyczaj zaopatrzoną napisem – gaz.

Kolory stosowane w taśmach i naklejkach ostrzegawczych.

      Najbardziej charakterystyczne są taśmy czerwono-białe i czarno-żółte. Jaki kolor powinna mieć taśma ostrzegawcza producent, takich przedmiotów wie z wytycznych zawartych w regulaminach bezpieczeństwa. W energetyce stosuje się taśmy w kolorze niebieskim, w gazownictwie zazwyczaj: żółte lub czarno-żółte. Niebieski, zielony i brązowy – to kolory wodociągów i kanalizacji.

      Popularne, biało-czerwone taśmy mają wszechstronne zastosowanie i używane są powszechnie przez wszystkie służby i na potrzeby indywidualne.