Staże i praktyki-czy są konieczne?


Studia to nie wszystko, a wręcz przeciwnie, niekiedy wcale nie są konieczne aby dobrze radzić  sobie w biznesie, szczególnie technologicznym. Studia stają się ważne w przypadku rozwoju drogi zawodowej i awansu, ale to doświadczenie i ciągła praktyka pozwala na dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę. Podczas studiów wyższych zawsze jest mowa o stażach i praktykach ale w kontekście obowiązku na zaliczenie aniżeli źródła rozwoju. Jeżeli już jesteśmy zobowiązani do ich odbycia, warto znaleźć miejsce, które będzie się nam podobało, a wykazywana inicjatywa i zaangażowanie wpłyną na dobre referencje od przełożonego. Podczas studiów często profesorowie kładą nacisk na przyswajanie niekiedy starych i nieaktualnych reguł, które nijak mają się do możliwości ich wykorzystania. Wymagania co do 100% obecności na zajęciach uniemożliwiają często podejmowanie się dodatkowych aktywności, co przekreśla szanse młodego człowieka na rynku pracy. Nie jest to dobre działanie ponieważ staże i praktyki są bardzo ważne. Dlaczego?

Pierwsza praca

Każdy, kto kończy studia wie, jak trudno jest dostać pierwszą pracę w wyuczonym zawodzie. Często bez doświadczenia, nawet niewielkiego się nie obejdzie. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem okazuje się być staż. Co jednak zrobić, jeżeli trzeba rozpocząć dorosłe życie na własny rachunek, natomiast staż jest bezpłatny, lub płatny bardzo symbolicznie? Takiej sytuacji można się ustrzec jedynie angażując się w różne projekty podczas studiów. Brak inicjatywy sprawi, że staż po studiach będzie jedyną drogą. Nie warto się zniechęcać. Dobrym rozwiązaniem jest traktowanie tego, jako możliwość rozwoju i potencjalnego zatrudnienia po okresie stażu. W tym celu można aplikować tylko na takie oferty, które zawierają informację o oferowanym zatrudnieniu po dobrze odbytym stażu. Nawet kilka dodatkowych miesięcy na tak zwanym garnuszku u rodziców może sprawić, że po stażu będziemy pełnoetatowymi pracownikami firmy. Ponadto, ciągłość zatrudnienia u jednego pracodawcy atrakcyjnie wygląda w CV i może być poświadczeniem dobrze wykonywanej pracy i zaangażowania.