Budownictwo, Nieruchomości, Architektura – Energetyka


Energetyka jest działem nauki i techniki, a także gałęzią przemysłu, zajmującą się badaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem dostępnych form energii na postać, którą łatwo można wykorzystać do zasilania maszyn i urządzeń domowych.

 

Energetyka zajmuje się dostarczeniem energii w dwóch postaciach:

– Energii elektrycznej,

– Energii cieplnej.

Uzyskuje się je w wyniku przetworzenia energii pierwotnej, tj.: chemicznej (paliw pierwotnych), jądrowej, wodnej, ziemnej (energia geotermalna), wiatrowej, słonecznej (promieniowanie słoneczne).

Zobacz: PTS Rabka

Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorcy za pośrednictwem przewodów elektrycznych. Wytwarza się ją za pomocą prądnic lub turbin napędzanych różnymi źródłami energii konwencjonalnymi lub ekologicznymi.

Energie cieplną dostarcza się do odbiorcy przy pomocy transportującego ciepło nośnika, może nim być para woda pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda oraz inne płyny.

 

Energetyka w budownictwie wykorzystywana jest przez nas cały czas. Używamy jej do zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych, maszyn lub oświetlania naszych domowych zakątków. Dzięki energetyce możemy również ogrzać pomieszczenia, pozmywać naczynia po ulubionym obiedzie oraz wziąć długą, relaksującą kąpiel w ciepłej wodzie.

 

Energetyka znajduje się w sektorach gospodarki, która ma najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie. Unia Europejska poprzez integrację polityki energetycznej z polityką ekologiczną, podejmuje skoordynowane działa mające na celu ograniczenie szkodliwości energetyki.